UUSI TIELIIKENNELAKI 1.6.2020 -ALKAEN

Uuden lain myötä myös talvirenkaiden käyttöaikaa koskevat säännöt muuttuvat. Erityisesti kuljettajien oma vastuu ja ennakointivelvollisuus korostuu.

Talvirenkaita tulee käyttää, jos sää tai keli sitä edellyttää, marras-, joulu-, tammi-, helmi- ja maaliskuun aikana. Pakollinen käyttöaika kelin niin edellyttäessä, pitenee aikaisemmasta vaatimuksesta kuukaudella sekä syksyllä, että keväällä.

Kesärenkaitakin saa tuona aikana käyttää, mikäli alueella vallitsee ”kesäkeli”.

Talvirenkaita on käytettävä, mikäli tieolosuhteet alueen tieverkolla (myös pienemmät tiet huomioon ottaen), olemassa olevan tai mahdollisen liukkauden vuoksi edellyttävät niiden käyttämistä.

Talvirenkaita tarvitaan siis jatkossakin. Auton käyttäjän vastuulla on huolehtia ennakoiden, että alla on lain edellyttämät renkaat toisin sanoen talvi ei pääse yllättämään.

Lisätietoa asiasta:

https://www.liikenneturva.fi/fi/liikenteessa/auton-renkaat#9fc07e28